مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل های ارس

پیام:
چکیده:
تنک بودن جنگل های ارس (Juniperus excelsa) و پراکنش آنها در مناطق با شرایط زیستی سخت و بسترهای کاملا صخره ای سبب شده است که آماربرداری از این جنگل ها همراه با صرف هزینه و زمان زیادی باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش در جنگل های ارس مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، منطقه ای به مساحت 9/15 هکتار در جنگل های ارس استان البرز مورد آماربرداری صد درصد قرار گرفت و نتایج این آماربرداری، تراکم 61 اصله در هکتار و درصد تاج پوشش 51/20 را در این توده نشان داد. در مرحله بعد منطقه مورد مطالعه با استفاده از هفت روش نمونه برداری فاصله ای (نزدیک ترین فرد، نزدیک ترین همسایه، دومین نزدیک ترین همسایه، زوج های تصادفی، مربع تی، فاصله مرتب و مربعی با نقطه مرکزی) مورد آماربرداری قرار گرفت و تراکم و درصد تاج پوشش حاصل از هر روش محاسبه و نسبت به آمابرداری صد درصد مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش زوج های تصادفی با برآورد تراکم 3/58 اصله در هکتار (اختلاف 79/3- درصد) و روش مربعی با نقطه مرکزی با برآورد تراکم 97/62 اصله در هکتار (اختلاف 91/3+ درصد) دارای درصد اختلاف کم تری در برآورد تراکم درختان می باشند. همچنین روش زوج های تصادفی با برآورد درصد تاج پوشش 4/23 درصد (اختلاف 09/14+ درصد)، کم خطاترین روش به منظور برآورد درصد تاج پوشش جنگل های ارس بود. در پایان با توجه به شرایط خاص جنگل های ارس، استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای زوج های تصادفی به علت آسانی اندازه گیری، خطای کم و صرفه جویی در زمان و هزینه در این جنگل ها پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069244 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!