اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی

پیام:
چکیده:

هدف از این آزمایش بررسی آثار افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی اسید رسینولئیک، کاردانول و کاردول به سیلاژ یونجه پلاسیده شده همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام به روش کیسه های نایلونی بود. تیمارهای آزمایشی شامل 1) سیلاژ یونجه، 2) سیلاژ یونجه فرآوری شده با اسانس (500 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر)، 3) سیلاژ یونجه (75 درصد) و تفاله سیب (25 درصد)، 4) سیلاژ یونجه (75 درصد) و تفاله سیب (25 درصد) فرآوری شده با اسانس، 5) سیلاژ یونجه (50 درصد) و تفاله سیب (50 درصد)، 6) سیلاژ یونجه (50 درصد) و تفاله سیب (50 درصد) فرآوری شده با اسانس، 7) سیلاژ یونجه (25 درصد) و تفاله سیب (75 درصد) و 8) سیلاژ یونجه (25 درصد) و تفاله سیب (75 درصد) فرآوری شده با اسانس بود که به مدت 90 روز سیلو شد. ضرایب تجزیه پذیری با استفاده از روش کیسه های نایلونی با چهار تکرار تعیین شدند. داده های بدست آمده در قالب آزمایش فاکتوریل 2 × 4 بر پایه طرح کاملا تصادفی تجزیه شدند. در پایان 96 ساعت انکوباسیون، بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک مربوط به تیمار حاوی 25 درصد یونجه با 75 درصد تفاله سیب همراه با افزودنی اسانس و کمترین مقدار مربوط به تیمار حاوی یونجه پلاسیده و افزودنی اسانس بود. افزودن اسانس گیاهی به سیلاژ یونجه در حین تهیه سیلاژ سبب افزایش نرخ ناپدید شدن ماده خشک و تجزیه پذیری موثر ماده خشک و بهبود ارزش تغذیه ای سیلاژ یونجه شد. همچنین افزودن تفاله سیب در سطوح مختلف سبب افزایش بخش های با تجزیه پذیری سریع و آهسته و تجزیه پذیری موثر شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069252 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!