مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به شیوع تجمع مایع در فضای پلور در انواع سرطان ها و اهمیت تشخیص آن، این تحقیق با هدف مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیماران انجام گرفته است.

مواد و روش ها

طی یک مطالعه مقطعی، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر روی 50 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو مشکوک به پلورال افیوژن بدخیم که در طول 3 سال (1390 تا 1393) به بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه داشته اند، انجام گرفت.

یافته ها

به طور کلی 50 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو مشکوک به پلورال افیوژن بدخیم وارد مطالعه شدند که شامل 21 مرد و 29 زن با تعداد 14 نفر در گروه سنی کمتر از 50 سال و 36 نفر در گروه سنی بالاتر از 50 سال بودند. در مورد روش مدیکال توراکوسکوپی حساسیت 86%، ویژگی100%، ارزش اخباری مثبت 100% و ارزش اخباری منفی 77% همچنین در مورد روش بیوپسی بسته سوزنی حساسیت 53%، ویژگی 100%، ارزش اخباری مثبت 100% و ارزش اخباری منفی 66% و دقت تشخیصی به دست آمد.

نتیجه گیری

 با توجه به حساسیت بالای روش مدیکال توراکوسکوپی نسبت به بیوپسی بسته پلور، عوارض مشابه در هر دو روش و امکان انجام اقدامات درحین مدیکال توراکوسکوپی، به نظر می رسد توراکوسکوپی به عنوان اولین و بهترین اقدام بعد از توراسنتز منفی در بیماران مشکوک به پلورال افیوزن بدخیم باشد. هرچند هزینه انجام این اقدام بیشتر است، با توجه به طرح سلامت هزینه چندانی به بیماران وارد نشده و از طرف دیگر باتشخیص به موقع و اقدام صحیح هزینه های بستری مجدد و مشکلات ناشی از آن را کاهش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069462 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.