تعیین نیازمندی های داده ای و دسته بندی عناصر داده ای گزارش های سیر پوکی استخوان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری پوکی استخوان یک بیماری مزمن و پنهان است که هزینه های سنگینی برای جامعه و فرد به دنبال دارد. اولین گام در مدیریت بیماری های مزمن، مستندسازی و ثبت مناسب داده های بیماری می باشد. این مطالعه با

هدف

تعیین نیازمندی های داده ای و ارائه یک دسته بندی ساختارمند برای عناصر داده ای گزارشات سیر بیماری پوکی استخوان انجام شده است.

مواد و روش ها

 این مطالعه از نوع کاربردی و به روش توصیفی - مقطعی در سال 1398 انجام شده است. در این مطالعه ابتدا عناصر داده ای از طریق مطالعه مقالات استخراج و سپس از طریق یک پرسشنامه در اختیار گروه متخصصین قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از طریق فرمول شاخص تاثیر آیتم تحلیل شده و عناصر داده ای تعیین شده اند. از طریق مطالعه روش های دسته بندی اطلاعات و مصاحبه به گروه متخصصین، دسته بندی عناصر داده ای ارائه گردیده است.

یافته ها

 مجموعه عناصر داده ای گزارشات سیر بیماری در 9 بخش و 51 آیتم ارائه گردید. همچنین از دسته بندی
[History Objective Assessment Plan (HOAP)] که یکی از اقتباسات [Subjective Objective Assessment Plan (SOAP)] است به عنوان مرجعی برای ساختار گزارشات ارائه شد.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت ثبت گزارشات سیر بیماری پوکی استخوان و به منظور ساختارمند نمودن این گزارشات جهت مشخص نمودن سیر اقدامات پزشکان در هنگام مراجعه بیمار، عناصر داده ای و الگویی جهت استفاده ارائه و ارزیابی گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069463 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.