بررسی و مقایسه فعالیت زیستی اسانس Mentha longifolia از مریوان و قزاآن

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

از آنجا که آنتی اکسیدان ها، آنتی بیوتیک ها و مواد ضدسرطان مصنوعی دارای اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان هستند، در این پژوهش فعالیت های زیستی اسانس های پونه مریوان و قزاآن بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند تا جایگزین طبیعی مناسبی برای ترکیبات مصنوعی ذکر شده، شناسایی گردد.

مواد و روش ها

اسانس برگ ها و ساقه های پونه مریوان و قزاآن با امواج میکرویو و بدون استفاده از حلال استخراج شد. ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی شناسایی شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ها با روش بی رنگ شدن بتاکاروتن، سمیت سلولی آن ها با آزمون کشندگی میگوی آب شور و فعالیت ضدمیکروبی آن ها با روش انتشار در آگار و تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد بررسی گردید.

یافته ها

ترکیب اصلی در اسانس پونه مریوان پولگون (%45/81) و ایزوپولگول (%39/8) و در اسانس پونه قزاآن پولگون (%29/48) و پیپریتنون اکسید (%53/23) بودند. درصد بازدارندگی اسانس پونه مریوان و قزاآن و استاندارد BHT به ترتیب %02/80، %59/78 و %50/95 و مقدار LC50 اسانس پونه مریوان و قزاآن و داروی ضدسرطان وین کریستین سولفات به ترتیب 47/53، 96/55 و 751/0 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. اسانس های پونه مریوان و قزاآن فعالیت ضدمیکروبی خوبی به خصوص برعلیه باکتری های گرم مثبت نشان دادند.نتیجه گیری: اسانس های پونه مریوان و قزاآن دارای فعالیت آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی خوبی هستند و می توان آن ها را به عنوان جایگزینی برای آنتی اکسیدان ها، آنتی بیوتیک ها و مواد ضدسرطان مصنوعی معرفی نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
555 -565
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069605 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!