تاثیر محیط رویی سلول بنیادی مزانشیمی بر بیان ژنهای تولید کالژن سلول فیبروبالست موش

پیام:
چکیده:
اهداف

سنتز کلاژن می تواند به ترمیم زخم به خصوص زخمهایی با وسعت زیاد کمک کند. راه های درمانی که بتواند سنتز کلاژن را در فیبروبلاستها تحریک کند می تواند ترمیم را تسریع کند بنابراین می تواند از ارزش کلینیکی برخوردار باشد. سلولهای بنیادی از خودمواد ومولکولهایی ترشح می کنند که می تواند در دیگر سلولها تاثیرات مختلفی را به همراه داشته باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه سلولهای بیادی انسان کشت داده شدند و مایع رویی آنها به عنوان محیط حاوی سیگنال جمع اوری شد، این مایع پساز تعیین غلظت در اختیار فیبروبلاستهای موش قرار گرفتند و میزان زنده مانی سلولها بررسی شد، در بخش مولکولی با طراحی پرایمرهای اختصاصی برای سه ژن کلاژن توسط روش ریل تایم بیان این ژنها بررسی شد.

یافته ها

نتایج بیانگر اثرمطلوب رشد با استفاده از مقدار 20 میکروگرم بر میلی لیتر سلولهای بنیادی در محیط کشت سلولهای فیبروبلاستی بود. همچنین در بخش مولکولی مشخص گردیداین غلظت می تواندافزایش بیان هر سه ژن کلاژن انتخاب شده را به همراه داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این پژوهش کاملا اهداف اولیه را تایید نمود و نشانگر قدرت بالای مایع رویی سلول های بنیادی مزانشیمی در القا سنتزکلاژن دارد و بنابراین می تواند کاندید بسیار مناسبی در مطالعات کلینیکی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
651 -656
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069615 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!