نظام مندی رویکرد یکپارچه و توسعه محور در واکنش به جرایم سازمان یافته

پیام:
چکیده:
به تناسب گسترش مصادیق نوین جرایم سازمان یافته، در مطالعات جرم شناختی، رویکردهای جدید برای مقابله ی نظام مندتر با این جرایم مطرح شده اند. با توجه به برخی از دلالت های عملی می توان دریافت که ابتکارهای توسعه محور نیز باید در واکنش به جرم سازمان یافته ملی آنهم با نظر به مطالعات فراملی مورد توجه قرار گیرند. لذا از این نوع نگرش می توان به مثابه ابزاری استفاده کرد که در قالب آن جرم های سازمان یافته به عنوان یک عامل منفی موثر بر تجارت، سیاست، جامعه نگریسته می شود و این نگاه کلان باعث خواهد شد که این پدیده و آن دسته از واکنش ها و تدابیر موثر مرتبط با کاهش آنها بهتر شناخته شود. زیرا توجه و اندازه گیری جرم سازمان یافته صرفا به عنوان یک پدیده مجرمانه، آن هم فارغ از تاثیرات آن بر اقتصاد، سیاست و جوانب مختلف اجتماع، خود به معنای ناکارآمدی هر رویکردی است که در برابر این جرایم پیشنهاد و پیاده می گردد. در ادبیات جرم شناختی بین المللی به این نوع نگرش مدل و رویکرد توسعه محور اطلاق می گردد، تا بتواند از رویکردهای سنتی موجود عبور کند و بستری برای جامع ترین راهکارها به دست دهد. این مقاله در عین اثبات این مسئله که راهبردهای مبتنی بر امنیت یا عدالت به تنهایی موفق نخواهند بود، معتقد است که حتی راهبردهای توسعه محور نیز به تنهایی و به صورت تک بعدی احتمالا موفقیت چندانی به دنبال ندارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069658 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!