اثربخشی کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم در حذف رنگ برمو کروزول سبز: ایزوترم و سینیتیک ها

پیام:
چکیده:
مقدمه

حذف رنگ‌های صنعتی از پساب صنایع نساجی برای حفظ منابع آب و محیط زیست ضروری است. هدف این مطالعه، حذف رنگ برمو کروزول سبز از محلول‌های آبی توسط کربن فعال حاصل از چوب بلوط بود.

مواد و روش‌ها:

از کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم (MgO/AC) جهت حذف رنگ برمو کروزول سبز به‌عنوان یک رنگ صنعتی از محلول‌های آبی استفاده شد. تاثیر متغیرهای مختلف شامل pH اولیه محلول، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگ بر کارآیی حذف رنگ بروموکرزول سبز مورد مطالعه قرار گرفت. به‌منظور درک چگونگی ‌فرایند جذب، داده‌های به‌دست آمده با ایزوترم‌های لانگمیر، فروندلیچ و تمکین برازش شدند.

نتایج

نتایج نشان داد که بالاترین راندمان حذف رنگ بروموکرزول سبز (حدود 6/92%) در 3=pH، زمان 4 دقیقه و دوز جاذب g/l 4 برای غلظت رنگ mg/L 20 به‌دست آمد. نتایج برازش با ایزوترم‌ها نشان داد جذب رنگ بروموکرزول سبز از ایزوترم فروندلیچ (9969/0=R2) و سینتیک شبه درجه دوم (9955/0=R2) پیروی می‌کند.

نتیجه‌گیری:

کربن فعال استفاده شده در این مطالعه می‌تواند به‌عنوان جاذبی کارا و مناسب برای حذف رنگ از محیط‌های آبی (به‌خصوص در غلظت‌های کم) مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069710 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!