بررسی آلودگی های صوتی در قوانین موضوعه حقوقی و کیفری ایران

چکیده:

زندگی مدرن دنیای امروز، به همراه مزایای خود، صوت ها و ارتعاشات ناهنجاری را به وجود آورده است. صوت جریانی است که توسط اختلاف فشار موجود در هوا ایجاد می گردد. آلودگی های صوتی می تواند موجب بیماری ها، حساسیت قتل و... گردد. آلودگی صوتی یکی از مهم ترین ، عدم تعادل ، آلرژی ، تحریک پذیری شدید، شوک عصبی ، عصبی از جمله جرایم زیست محیطی تلقی می گردند. ، مشکلات زیست محیطی به شمار می رود و جرایم ناشی از آلودگی صوتی مبنایی برای مسئولیت ، می توان قاعده لاضرر را در کنار اصل چهلم قانون اساسی ، در حقوق داخلی ایران و منابع فقهی مقررات عام و قواعد ، ناشی از آلودگی صوتی دانست. در قوانین موضوعه ایران، از طرفی جهت جبران مسئولیت مدنی تصویب آیین نامه های مختلف تا قانون ، مدنی و قوانین مرتبط آن و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت کیفری ، فقهی و مقررات بعدی در کنار سایر مواد مرتبط با آلودگی صوتی در قانون مجازات 4731 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب می تواند واجد مسئولیت کیفری تلقی و جرم ، اسلامی به خوبی نشان می دهد که آلودگی صوتی علاوه بر مسئولیت مدنی از قانون 918 و 187،181 محسوب گردد. چرا که صرف نظر از مواد خاص در قوانین جزایی موجود، مقرره هایی نظیر مواد در صورت احراز استناد نتیجه حاصله با رفتار مرتکب، عمل وی را واجد وصف جزایی و 81 مجازات اسلامی مصوب مستوجب مجازات می دانند. در این نوشتار به روش تلفیقی به قوانین و مقررات حقوقی و کیفری ناشی از آلودگی صوتی پرداخته می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.