شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک سپه)

پیام:
چکیده:

توسعه دانش و توانایی بشر برای افزایش بهره برداری از محیط و منابع آن و از نگاهی دیگر نگرانی به پایان رسیدن منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل فرایندهای حیاتی کره زمین، پژوهشگران را بیشتر از گذشته متوجه محیط زیست و فاکتورهای اثرگذار و اثرپذیر آن کرده است. صنعت بانکداری نقش بسیارمهمی در رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع پایه و کاهش آثار مخرب زیست محیطی دارد. ازاین رو مدیریت زنجیره تامین سبز از دغدغه های مهم صنعت بانکداری و بانک سپه شده است و شناسایی عوامل موثر بر سبز سازی مدیریت زنجیره تامین ضروریست. در این پژوهش، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز بر اساس پژوهش های گذشته دسته بندی و در شش بعد بر اساس نظر کارشناسان مشغول در بانک سپه ارزیابی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شده است. نتایج بررسی حاکی از این است که از عوامل شناسایی شده عواملی چون: ترویج فرهنگ سبز، آلایندگی آب، خاک و هوا ، رعایت استانداردهای لازم، ایجاد ، آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی ، بازیافت پسماندها و ضایعات، مدیریت کیفیت جامع محیطی حمایت از زنجیره تامین سبز توسط مدیران ارشد، بررسی تحلیلی ، فراهم سازی محیطی ، سیستم های کنترلی و نظارتی استفاده از فناوری های جدید، وجود ضوابط و در آخر بررسی تحلیلی مداوم وضعیت ، تمام مراحل عملیات فرآیند تولیدی کاری اتوماسیون و ماشین های اداری اثر بیشتری بر مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت بانکداری ایران و بانک سپه دارد

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069769 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!