تعیین تراوایی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی در یکی از میادین گازی جنوب ایران

پیام:
چکیده:

خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن از عوامل مهم و تاثیرگذار در مدیریت و صیانت از مخازن هیدروکربوری به شمار می رود. مطالعه تراوایی به دلیل این که عامل انتقال جریان در مخزن است، نقش کلیدی در مدلسازی ، از بین خواص پتروفیزیکی مخازن و برداشت اقتصادی از منابع هیدروکربن دارد. بدلیل این که تروایی تنها در چاه های دارای مغزه وجود دارد لذا از روش های مختلفی همچون روش واحدهای جریانی و نمودارهای چاه پیمایی برای تعیین آن در چاه های مختلف استفاده پیوستگی و ویژگی های پتروفیزیکی و زمین ، می شود. یک واحد جریانی بخشی از مخزن است که به طور عمودی و جانبی شناسی تاثیرگذار بر جریان سیال در آن واحد ثابت است. در این مطالعه که بر روی یکی از میادین گازی ایران انجام شده واحد جریانی با روش های آنالیز هیستوگرام، نمودار احتمال نرمال و 0 است، با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی تعداد نمودار بر حسب تخلخل نرمالایز شده مقادیر تراوایی تخمیین زده شد و مقدار اختلاف بین تراوایی مغزه و تراوایی حاصل محاسبه شده است. لذا استفاده از مفهوم واحدهای جریانی 6/818 درصد با ضریب همبستگی 1/90 از واحدهای جریانی دقت بالایی در تخمین تراوایی ارائه می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069771 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!