بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی

پیام:
چکیده:

باوجود پیشرفت های حقوق‌بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم‌چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده‌است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده‌تر می‌یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین‌المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تاثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه‌کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می‌شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی-‌ تطبیقی، ضمن پاسخ به این سوال که" حمایت های حقوق‌بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق‌بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق‌ بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت‌های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه‌بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق‌بشری اسلام، علاوه‌‌بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به‌فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش‌های پیش‌رو، ضرورت می‌یابد.

زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069889 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!