چرایی پای بندی بعضی کارافرینان به اخلاق کسب و کار -گزارش پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری)

پیام:
چکیده:

امروزه افکار عمومی و محققان کشورمان، تخطی برخی از فعالان کسب وکار از اصول اخلاقی را واقعیتی انکارناپذیر می دانند. درعین حال، می توان کارآفرینان موفقی را در صنعت غذا یافت که  پای بندی آنان به اخلاق کسب وکار، زبانزد خبرگان کسب وکار است. نظر به ضرورت درک عمیق از ساختار تجربه زیسته این افراد، پژوهش کاربردی و کیفی حاضر با راهبرد نظریه  داده بنیاد تلاش دارد به دلایل التزام آنان به اخلاق کسب وکار وقوف یابد. مولفان تلاش کردند تجربیات اخلاقی کسب وکاری مشارکت کنندگان را طی مصاحبه های عمیق بررسی و دلایل  پای بندی آنان به اخلاق کسب وکار را احصاء کنند. جامعه پژوهشی منتخب، "کارآفرینان موفق صنایع غذایی" ایرانی بودند که واجد ویژگی های شهرت به اخلاق مداری در کسب وکار، مالکیت کسب وکار تثبیت شده و  داشتن برند و نوآوری مکرر در محصول بودند. نمونه های نهایی نیز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده های میدانی طی ده مصاحبه واقع محور جمع آوری شد. تحلیل داده ها، با پیروی از نظریه  داده بنیاد کلاسیک انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارآفرینان مذکور تلقی دو گانه ای از اخلاق کسب وکار دارند. دغدغه آنان در کسب وکار، کسب فایده (سود و برکت) است که از طریق موازنه منافع کارآفرین و ذینفعان برطرف می شود. دلیل  پای بندی شان نیز  فایده مندی اخلاق است؛ یعنی التزام به اخلاق  کسب وکار معطوف به فواید مادی و معنوی است که از اخلاق نصیب شان می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
381 -400
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070015 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!