تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

پیام:
چکیده:

این پژوهش کاربردی با هدف تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای فاوا در استان ایلام و با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی، به انجام رسید. در مرحله تدوین، با تشکیل گروه کانونی و مشارکت 14 نفر از خبرگان کسب وکارهای فاوا، چارچوبی در سه سطح مولفه ها، ابعاد و نشانگرهای زیست بوم تدوین شده و هفت مولفه (سیاست، تامین مالی، فرهنگ، پشتیبانی، سرمایه انسانی، بازار و جذابیت محیطی) شناسایی شد. در مرحله کاربست، با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، درجه اهمیت هرکدام از معیارهای دوگانه «میزان اهمیت» و «میزان دسترسی» برای رتبه بندی محاسبه شده و سپس، با استفاده از وزن های به دست آمده، نشانگرهای شناسایی شده در مرحله تدوین، با استفاده از مدل TOPSIS رتبه بندی شدند. پاسخگویان در این مرحله نیز 14 مشارکت کننده ی مرحله پیشین بودند که از بین فعالان زیست بوم کسب وکارهای نوپای فاوا در استان ایلام با شیوه نمونه گیری هدفمند برگزیده شده بودند. ابزار تحقیق نیز پرسش نامه محقق ساخته براساس یافته های مرحله پیشین بود. ارزیابی وضعیت زیست بوم کسب و کار مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان شکاف در ابعاد دولت، بیمه و مالیات، سرمایه مالی، الگوسازی فرهنگی، خدمات حمایتی و شبکه استارت آپی وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
401 -420
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!