الگوی رفتار مورد انتظار سرمایه گذاران از کارآفرینان نوپا در فرآیند سرمایه گذاری

پیام:
چکیده:

دشواری دسترسی به منابع مالی توسط کارآفرینان نوپا و محدودبودن منابع مالی سرمایه گذاران، سبب می شود نحوه تفکر و انتظار سرمایه گذاران در مورد انتخاب سرمایه گذاری های جدید حائز اهمیت باشد. هدف این مقاله، طراحی الگوی رفتار مورد انتظار سرمایه گذاران از کارآفرینان نوپا در فرآیند سرمایه گذاری است. برای این منظور و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی، از نظریه برخاسته از داده ها با رویکرد سیستماتیک بهره گرفته و به این ترتیب پژوهشی کاربردی در این زمینه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش شامل تمام سرمایه گذاران مخاطره پذیر و سرمایه گذاران فعال در شتاب دهنده های استان تهران است که حداقل یک تجربه سرمایه گذاری در مرحله ایجاد کسب وکار روی کارآفرینان نوپا داشته اند. نمونه گیری نظری از این جامعه تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و در مصاحبه دوازدهم محقق شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که داشتن روحیه کارآفرینانه و رفتار اجتماعی و استراتژیک کارآفرینان نوپا، از جمله مهم ترین رفتارهای مورد انتظار سرمایه گذاران از کارآفرینان نوپا در فرآیند سرمایه گذاری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
441 -460
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070018 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!