ارائه یک مدل مفهومی از کنترل سازمانی بر مبنای نگرش اسلامی: رویکردی انتقادی از دیدگاه های رایج

پیام:
چکیده:

هدف این مطالعه، بررسی انتقادی سازوکارهای حوزه کنترل سازمانی با نگرشی اسلامی است. به این منظور در ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به انسان، سازمان و مدیریت، که بنیاد نوع تفکرات در کنترل سازمانی را شکل می دهد، بررسی شده و در نهایت نیز کنترل سازمانی بر اساس دیدگاه های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ماهیت ابعاد کنترل سازمانی در دیدگاه اسلامی شامل کنترل اداری، کنترل اجتماعی و خودکنترلی از رویکردهای رایجمتفاوت تراست و این تفاوت در نوع تفکرنسبت به انسان و در پی آن، نسبت به سازمان و مدیریتو مهمتر از همه، غالب شدن کنترل اداری در حلقه کنترل سازمانی دیدگاه های رایج ریشه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070064 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!