تاثیر بازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بازیهای الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری شهر گرگان صورت گرفت. پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل 255 نفر از دانش آموزان دختر مراکز دولتی شکوفا و دنا و مراکز غیر انتفاعی حکمت و باران شهر گرگان درسال تحصیلی 98- 97 بودند که 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: آزمون خواندن نما (کرمی، مرادی، اکبری، 1381) و ابزار مداخله شامل بازی الکترونیکی جورچین تتریس به مدت چهار هفته و در شش جلسه 30 دقیقه ای است. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادبازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دختر مبتلا به اختلالات یادگیری شهر گرگان تاثیر معناداری دارد و بازی های الکترونیکی جورچین بیشترین تاثیر را بر مولفه های «نامیدن تصاویر و درک متن و خواندن کلمات» دانش آموزان دختر مبتلا به اختلالات یادگیری شهر گرگان دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070103 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!