بررسی تراکم و تنوع پرندگان در دو پهنه جنگلی حفاظتی و تفرجی (مطالعه موردی: استان گلستان)

پیام:
چکیده:

به منظور مقایسه تراکم و تنوع پرندگان در دو پهنه جنگلی مختلف، جنگل حفاظت شده شصت کلاته و جنگل تفرجی النگدره، گونه های پرنده و متغیرهای محیطی درون هر یک از 100 نقطه نمونه برداری و به شعاع 25 متر ثبت شدند. محور اول آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه از پرندگان را از هم تفکیک کرد. گروه نخست شامل پرندگانی نظیر دارکوب سیاه، دارکوب خال دار بزرگ، کمرکلی جنگلی، توکای سیاه، سسک دم پهن بود که همبستگی مثبتی با تعداد درختان مرده افتاده با ارتفاع کمتر از هفت متر، درجه پوسیدگی درختان خشک افتاده، تراکم تاج پوشش درختان، عمق لاشبرگ و درصد پوشش علفی در جنگل شصت کلاته داشتند. گروه دوم، شامل سهره سرسیاه، کلاغ ابلق و سینه سرخ، همبستگی مثبتی را با تعداد درختان زنده با قطر برابر سینه 100-50 سانتی متر، تعداد درختان زنده با ارتفاع بیشتر از 15 متر، تعداد درختان مرده ایستاده با ارتفاع 15-7 متر و موقعیت تاج پوشش خشکه دار در پارک جنگلی النگدره نشان دادند. با توجه به نتایج آنالیز زوجی آنوسیم در فصل پاییز و زمستان، از نظر ترکیب گونه ای بین دو منطقه جنگل شصت کلاته و پارک جنگلی النگدره اختلاف معنی داری (0/001= P) مشاهده شد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070114 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!