ارزیابی چندزمانه تغییرات جنگل های مانگرو در مناطق ساحلی بوشهر با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست

پیام:
چکیده:

اطلاعات مداوم و دقیق در مورد تغییرات کاربری/ پوشش اراضی برای هر نوع برنامه توسعه پایدار، که در آن کاربری/پوشش اراضی به عنوان یکی از معیارهای ورودی اصلی است، بسیار مهم است. در این مطالعه نقشه تغییرات پوشش جنگل های مانگرو در سواحل استان بوشهر با اعمال طبقه بندی نظارت شده روی سه تصویر لندست 1986، 1998 و 2018 تهیه شد. نتایج طبقه بندی نظارت شده تصاویر با استفاده از بارزسازی تصویر و تفسیر چشمی بهبود یافت. تفسیر تصویری نه تنها در افزایش دقت طبقه بندی تصاویر لندست مفید بود، بلکه در تشخیص پوشش جنگل حرا مفید است. نتایج روش مقایسه پس از طبقه بندی سطح جنگل حرا منطقه رویشگاهی عسلویه در دوره زمانی 1986 تا 2018 نشان می دهد که مساحت این اراضی 68/9 هکتار با 43/8 درصد تغییرات افزایش داشته است که این افزایش با نرخ سالانه 1/4 درصد بوده است. این تغییرات در منطقه رویشگاهی دیر نشان می دهد که مساحت اراضی تحت پوشش جنگل حرا 5/2 هکتار با 0/8 درصد تغییرات افزایش داشته است. در منطقه رویشگاهی مله گنزه مساحت اراضی تحت پوشش جنگل حرا 26/8 هکتار با 6/3 درصد تغییرات افزایش داشته است که این افزایش با نرخ سالانه 0/2 بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070117 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!