تاثیر شکل و اندازه پلات در تعیین الگوی پراکنش گونه Olivier Astragalus verus

پیام:
چکیده:

الگوی پراکنش گیاهان یکی از خصوصیات مهم جوامع گیاهی است که بررسی و تعیین آنها در مطالعات اکولوژی و برنامه های نمونه برداری حائز اهمیت است. این تحقیق به منظور بررسی کارایی شکل و اندازه های مختلف پلات برای تفکیک الگوی پراکنش گیاه Astragalus verus Olivier با استفاده از شاخص های پراکندگی انجام شد. در این تحقیق مختصات هر یک از پایه های گون خاردار و مرز منطقه مطالعه در مراتع مایان (خراسان رضوی) توسط دوربین دیجیتال برداشت و به کمک نرم افزار R نقشه دیجیتال پراکنش گون‏ها در منطقه مورد نظر رسم شد. اشکال مختلف پلات به ترتیب مربع، مستطیل پهن و مستطیل کشیده با سطوح مختلف پلات 1، 2، 4 و 8 مترمربع در نظر گرفته شد که در مجموع 12 پلات با ابعاد 3×4 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های پراکندگی مطالعه شده شامل شاخص پراکنش، گرین، کپه ای لوید، موریسیتا و موریسیتای استاندارد بودند. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش مشخص شد که شاخص موریسیتا و موریسیتای استاندارد در تمام شکل ها و اندازه های پلات، یک نوع الگو را نشان دادند. این دو شاخص تحت تاثیر اندازه و شکل پلات قرار نداشته و الگوی پراکنش را بهتر نشان می دهند. همچنین این مطالعه نشان داد که دو شاخص موریستا و موریستای استاندارد نسبت به شاخص گرین و لوید از دقت بالاتری برخوردارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070119 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!