چالش های حقوقی و پلیسی نظارت بر مجرمان سابقه دار

نویسنده:
چکیده:

امروزه پدیده بزهکاری در جامعه به عنوان دغدغه اصلی همه کسانی است که به نوعی با بزه در ارتباط هستند. همه در تلاشند تا به نوعی آمار جرم کاهش یابد یا حداقل افزایش نیابد و از موضوعاتی که در سال های اخیر، مورد توجه خاص جرم شناسان قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان سابقه دار است. این نظارت ها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان سابق هدار اعمال می شود و می تواند زمینه ساز بروز چالش های حقوقی و پلیسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت بر مجرمان پرداخته اند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفا به دغدغه ها و موانع به کارگیری یکی از جلوه های نظارت اشاره کرده اند لذا مقاله حاضر با هدف بهره گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از تحقیقات پلیسی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان سابقه دار و ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است.حاصل نتایج تحقیق حاضر این است که موضوع نظارت بر مجرمان سابقه دار از جهات مختلف ازجمله مفهومی، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم سابقه دار و تبیین امکانات ونیازهای پلیس وکم و کیف آن ها و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستی ها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاین رو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان سابقه دار و برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان سابق هدار، پیش بینی تدابیر نظارتی مانند تشکیل بانک اطلاعاتی، ثبت اطلاعات در این مقاله ارائه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070320 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!