مبانی و ضوابط تاویل عرفانی قرآن کریم از دیدگاه صدرالمتالهین

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تاویل یا تفسیر باطنی قرآن کریم، از جمله کارهای مهمی است که صدرالمتالهین، به پیروی از عارفان مسلمان، به‌صورت گسترده بدان پرداخته است. در این مقاله، به‌بررسی برخی از ابعاد این حرکت علمی و تفسیری ملاصدرا پرداخته‌ایم و نشان خواهیم داد که از دید ملاصدرا، تاویل عرفانی قرآن کریم بر چه مبانی‌ای استوار است و از چه ضوابطی بهره می‌برد؟ با پیگیری آثار ملاصدرا، در می‌یابیم که از نگاه وی، تفسیر باطنی بر مبانی ذیل استوار است: 1. ذومراتب بودن عالم کبیر؛ 2. ذومراتب بودن قرآن کریم از نظر وجودی؛ 3. ذومراتب بودن عالم صغیر (انسان)؛ 4. تطبیق مراتب این سه بر یکدیگر؛ 4. ذومراتب بودن قرآن کریم از نظر معنایی؛ 5. مقصود خداوند بودن همه معانی ظهری و بطنی قرآن کریم؛ 6. منحصر نبودن آگاهی از تاویل قرآن کریم به خداوند و معصومانg؛ 7. وضع الفاظ برای روح معانی.
همچنین برخی از مهم‌ترین ضوابط تاویل عرفانی قرآن کریم از دیدگاه ملاصدرا عبارت‌اند از: مخالف نبودن معانی باطنی با ظاهر قرآن کریم، مخالف نبودن معانی باطنی با قواعد دینی و مخالف نبودن معانی باطنی با معارف حق یقینی.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070343 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!