بررسی مبانی تاویل با تاکید بر آثار ملاصدرا

پیام:
چکیده:

تاویل مرتبه ناپیدای تفسیر و مربوط به باطن امور است. اصولا تلقی از تاویل متن، متاثر از هستی‌شناسی است. توجه به وجود و مراتب آن و نسبت میان انسان، قرآن و هستی در رویکرد به تاویل موثر است. در مقاله پیش‌رو، مبانی هستی‌شناختی و زبان‌شناختی تاویل قرآن واکاوی شده است. از مبانی هستی‌شناختی تاویل طولی، مراتب عالم و نسبت ظاهر و باطن و تناظر انسان، قرآن و هستی و نیز توجه به عالم خیال را که در انسان به خیال متصل و در عالم به خیال منفصل از آن یاد می‌شود، می‌توان نام برد. در مبانی زبان‌شناختی، مولف‌محور بودن (فهم مراد و نیت متکلم)، از راه فهم کلام و امکان گسترش زبان عرفی و روح معنا و نیز لایه‌های طولی حقیقت قرآن قابل طرح است. در پایان، نمونه‌ای از آیات تاویلی ملاصدرا بیان شده و اینکه در چه مجموعه‌ای از عناوین تاویل قرار می‌گیرد، به‌طور گذرا مطرح شده است. این مقاله بر آن است مبانی تاویلات را با تکیه بر آرای ملاصدرا ارائه دهد تا راه برای درک تاویل در مسلک وی هموارتر گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070344 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!