شناخت شناسی در فلسفه و عرفان اسلامی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

مقاله پیش‌رو درباره شناخت‌شناسی و سازوکار آن است؛ بدین‌معنا که به بررسی مراتب شکل‌گیری علم و آگاهی در ذهن انسان در قلمروی علم حصولی، اعم از تصور و تصدیق که مبتنی بر دیدگاه فیلسوفان مسلمان است پرداخته، و نحوه حصول علم در سه سطح معقولات اولی، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی، با توجه به نظریه تعالی ملاصدرا مبتنی بر تجرد نفس انسان بیان می‌شود. همچنین سازوکار شناخت عرفانی براساس علم حضوری که خاستگاه آن قلب انسان است، از نگاه اهل معرفت بررسی می‌شود و ماهیت تجربه‌های عرفانی برخاسته از علم حضوری اهل معرفت و ارائه ملاک و مناط صدق و کذب این مکاشفه‌ها واکاوی شده و سطح عالی شناخت را براساس حق‌الیقین و یکی شدن معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی عارف در سفر سوم ارائه می‌دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070345 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!