شبیه سازی و بهینه سازی کابل های آلیاژ حافظه دار

پیام:
چکیده:
در این پژوهش رفتار مکانیکی کابل های آلیاژ حافظه دار و اجزای آن با استفاده از معادلات ساختاری سه بعدی و به روش حل ضمنی در نرم افزار آباکوس با استفاده از زیربرنامه ماده تعریف شده توسط کاربر مطالعه شده است. پارامتر های مادی با استفاده از شبیه سازی های عددی و نتایج تجربی موجود استخراج گردیده است. تحلیل اجزاء محدود ابتدا برای کابل فولادی الاستیک و سپس کابل سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دار صورت می پذیرد. مقایسه نتایج عددی و تجربی برای این دو نوع کابل بیانگر دقت قابل قبول نتایج بدست آمده و اطمینان از صحت روش شبیه سازی در کار حاضر است. در ادامه، عملگر کابل آلیاژ حافظه دار تحت ویژگی حافظه شکلی شبیه سازی گردیده و رفتار مکانیکی کابل با ارائه نمودارهای تنش نرمال، تنش برشی، کرنش و دما برای هر دو ویژگی سوپرالاستیسیته و حافظه شکلی بررسی شده است. همچنین، بهینه سازی کابل آلیاژ حافظه دار تحت ویژگی حافظه شکلی با هدف دستیابی به بیشترین انرژی مخصوص کابل به کمک روش طراحی آزمایش ها مطالعه شده است. روش ارائه شده در این تحقیق، برای طراحی و بهینه سازی عملگرهای کابل حافظه دار قابل استفاده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070366 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!