کنترل غیرفعال ارتعاشات لوله های حامل سیال با استفاده از جاذب ارتعاشی

پیام:
چکیده:
در مقاله حاضر تاثیر جاذب ارتعاشی یک درجه آزادی بر کاهش دامنه ارتعاشات لوله های حامل سیال با روش نیمه تحلیلی مطالعه شده است. با در نظر گرفتن تئوری تیر اویلر-برنولی، معادلات حرکت لوله و جاذب ارتعاشی استخراج شده است. با در نظر گرفتن چهار شکل مود ارتعاشی اول لوله، معادلات حرکت با استفاده از روش گالرکین گسسته سازی و به صورت عددی حل شده اند. سپس، فرکانس های طبیعی لوله حامل سیال با تکیه گاه های ساده در دو انتها به صورت تحلیلی استخراج شده و رابطه صریحی برای تعیین مشخصه های جاذب ارتعاشی ارائه شده است که با دقت بسیار مناسبی می توان از این رابطه به منظور طراحی جاذب ارتعاشی استفاده کرد. پس از صحه گذاری بر نتایج روش ارائه شده، تاثیر پارامترهای مختلف بر کاهش دامنه نوسانات سیستم با استفاده از منحنی های مناسبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت سیال دامنه نوسانات سیستم افزایش می یابد که با استفاده از جاذب ارتعاشی بهینه می توان دامنه را تا حدود 80 درصد کاهش داد. بر این اساس استفاده از این نوع جاذب با توجه به سادگی نصب و استفاده و همچنین قابلیت جذب انرژی بالا می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش و یا حذف ارتعاشات ناخواسته ناشی از سیال در لوله های حامل سیال باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070370 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!