الگوریتم محاسبه "مجموعه مجاز" و "مجموعه مجاز مقاوم" مبتنی بر توابع متعامد، برای سیستم های مقید خطی نامتغیر با زمان

پیام:
چکیده:
مجموعه مجاز و مجموعه مجاز مقاوم نقش انکارناپذیری در تضمین پایداری سیستم های مقید و روش کنترل پیشبین دارد. در اینجا با استفاده از توابع متعامد، برای سیستم های مقید خطی نامتغیر با زمان، الگوریتمهایی جهت محاسبه این مجموعه ها ارائه می گردد. الگوریتم های استاندارد تولید این مجموعه ها که تا کنون ارائه شده اند به صورت تکراری در حوزه زمان عمل می کنند و توانایی اعمال روی سیستم هایی که بردار ورودی آن ها در فضایی بجز فضای زمان ساخته می شود را ندارند. الگوریتم های ارائه شده در این مقاله با استفاده ی یکپارچه و یکباره از تمامی ورودی های سیستم در کل افق زمان اقدام به رفع این محدودیت کرده است. الگوریتم ارائه شده برای محاسبه مجموعه مجاز مقاوم بگونه ای تدوین گشته است که توانایی کار در حضور اغتشاش و عدم قطعیت های پارامتری را داشته باشد. برای اطمینان از صحت عملکرد الگوریتم های پیشنهادی، نتایج آنها با نتایج الگوریتم های استاندارد مقایسه شده است. در نهایت، با ارائه مثال هایی، زمان انجام محاسبات توسط الگوریتم های پیشنهادی با الگوریتم های استاندارد مقایسه شده است و میزان تاثیر پارامتری کردن بردار ورودی توسط توابع متعامد روی مجموعه های مجاز و مجاز مقاوم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که پارامتری کردن بردار ورودی منجر به بهبود مجموعه های مجاز و مجاز مقاوم می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070376 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!