بررسی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب- نانولوله کربنی تک جداره و عوامل موثر بر آن به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

پیام:
چکیده:
نانوسیالات به عنوان گروه های جدیدی از محیط های انتقال حرارت ، با دارابودن ویژگی های خاص و منحصر به فرد، توجه خاصی را به ویژه در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. دانستن مشخصه های نانوسیال اولین گام در مطالعه نانوسیال به شمار می رود که درتوصیف رفتار آن بسیار اهمیت دارد. اگرچه تاکنون تلاش های بسیاری برای مدلسازی خواص ترمودینامیکی نانوسیالات صورت گرفته است، اما هنوز مدلی جامع برای پیش بینی این خواص ارائه نشده است. در بررسی حاضر، ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب- نانولوله کربنی ساده تک جداره به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی انجام شده است. همچنین تاثیر پارامترهای کسرحجمی، دما و قطر نانولوله کربنی بر روی ویسکوزیته به عنوان یکی از مهم ترین خواص ترموفیزیکی نانوسیال بررسی شده است. محدوده کسرحجمی 0.125% تا 0.734% (0.125%، 0.25%، 0.5%و 0.734%) و محدوده دمایی 〖25〗^(°) C-〖65〗^(°) C با فاصله دمایی 〖10〗^(°) C مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از شرح کامل اندرکنش بین اتم-های سیال پایه و نانوذرات و آنالیز تابع همبستگی تنش، نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور نانوذرات در سیال پایه و افزودن کسرحجمی آن، کاهش دما و همچنین کاهش اندازه و قطر نانولوله کربنی سبب افزایش ویسکوزیته نانوسیال می-شود که در انتها به تفسیر و جمع بندی نتایج پرداخته شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070396 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!