مطالعه تجربی تاثیر هندسه سرمشعل بر طول شعله و آلاینده های اکسیدهای نیتروژن و کربن مونواکسید در یک مشعل غیر پیش آمیخته

پیام:
چکیده:
در مطالعه حاضر تاثیر ابعاد مختلف سرمشعل های استوانه ای بر طول شعله و آلاینده های ناکس و کربن مونواکسید در یک مشعل غیر پیش آمیخته به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایش ها از یک نمونه مشعل غیرپیش آمیخته با سوخت گاز طبیعی و سرمشعل های استوانه ای شکل با قطرهای خارجی ثابت، قطرهای داخلی و طول های متفاوت استفاده شده است. در این بررسی، دو دسته مختلف از سرمشعل ها به کار گرفته شده است. دسته اول سرمشعل ها، دارای قطر داخلی 4 و 6 سانتیمتر با طول یکسان 10 سانتیمتر و دسته دوم سرمشعل ها، دارای طول 10، 15 و 20 سانتیمتر با قطر داخلی یکسان 6 سانتیمتر می باشند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در یک توان ثابت با افزایش سرعت هوای ورودی، مقدار طول شعله کاهش و در یک سرعت هوای ثابت با افزایش توان مشعل، طول شعله افزایش می یابد. همچنین با بررسی اثر تغییر طول و قطر داخلی سرمشعل ها بر طول شعله مشاهده گردید که در یک توان ثابت مشعل، تغییر طول و قطر داخلی سرمشعل، تاثیر چندانی روی طول شعله ندارد، درحالی که افزایش قطر موجب کاهش حداکثر 42 درصدی ناکس و افزایش 40 درصدی آلاینده کربن مونواکسید می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070401 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!