تابع هدف مدیریت موجودی زنجیره تامین با رویکرد پایداری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
امروزه سازمان ها و شرکت ها در محیطی فعالیت می کنند که ناگزیر از به کارگیری ابزارها و رویکردهایی از جمله ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند که با نگاهی سیستمی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. در این باره، موضوع پایداری و زنجیره تامین پایدار بحث مطرح این روزهای اغلب حوزه های صنعتی است. مدیریت موجودی نیز به عنوان یکی از مهم ترین عناصر زنجیره تامین از این اصل مستثنا نیست و به دنبال آن است تا به رویکرد پایداری دست یابد. به همین منظور مقاله پیش رو به دنبال مسائل مربوط به مدیریت موجودی پایدار رفته است و با در نظر گرفتن عوامل موثر بر پایداری در یک سیستم موجودی، تابع هدفی را برای کمینه سازی هزینه ها و حالتی که در آن، تقاضا احتمالی و تابع توزیع آن مشخص است و سیاست (r,Q) اجرا می شود، ارائه داده است. نتایج حل مدل حاکی از نقش بسزای پایداری بر روی هزینه های کلی سیستم موجودی، مقدار سفارش، انتخاب وسیله نقلیه و همچنین ذخیره احتیاطی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070551 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!