ارائه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی خرمان)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

به منظور ارائه مدل مفهومی برای بهینه سازی مدیریت زنجیره ارزش تاب آور تولیدات داخلی و دانش بنیان در شرایط اقتصاد مقاومتی مطالعه ای موردی بر شرکت داروسازی خرمان، برای دستیابی به راهکاری برای توسعه و رشد شرکت های داروسازی با شاخص های زنجیره ارزش، تاب آوری، تولید دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و شاخص های داروسازی ضروری انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و طبقه بندی تحقیق کمی توصیفی و از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای انجام شده است. همچنین شاخص هایی از تحقیقات انجام گرفته شامل: شاخص های زنجیره ارزش، شاخص های تاب آوری، شاخص های تولیدات دانش بنیان، شاخص ه ای اقتصاد مقاومتی، شاخص های داروسازی، استخراج شده است. در مدل ساخته شده این مولفه ها شاخص ها بر حلقه خود و حلقه های دیگر شاخص ها اثرگذارند

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070561 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!