ارزیابی تامین کنندگان شرکت پی وی سی صبا برحسب شاخص های پایداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

پیام:
چکیده:
رویکرد پایداری بر طراحی و عملیات انسان و سیستم‏ها در راستای استفاده انسان از منابع و چرخه های طبیعی منجر به از دست رفتن فرصت های اقتصادی یا اثرات مضر بر شرایط اجتماعی، سلامت انسان و محیط زیست یا به‏ عبارت کلی کاهش کیفیت زندگی نشود، تمرکز دارد. برای بقای پایداری زنجیره تامین، همه اعضای زنجیره تامین شامل تامین‏ کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‏ کنندگان و مدیران باید پایداری را حفظ کنند. در این راستا، ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کنندگان به عنوان یکی از اجزاء اصلی زنجیره تامین نقش مهمی در پایداری سیستم ایفا می کند. در این پژوهش از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط خاکستری برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان استفاده شده است. این پژوهش شامل دو جامعه آماری بوده که جامعه اول شامل اعضای 8 نفره کمیته فنی و تخصصی انجمن تولیدکنندگان پی وی سی ایران است که در استخراج شاخص ها از نظر آنها بهره برده شده است. جامعه دوم شامل افرادی است که در پروژه انتخاب تامین کنندگان شرکت پی‏وی‏سی صبا درگیر هستند و تعداد آنها 15 نفر4 می باشد. انتخاب این خبرگان از طریق بررسی های لازم از لحاظ تجربه کاری آنها در این صنعت و آشنایی با قلمرو موضوعی این پژوهش صورت گرفته است. با توجه به حجم کم جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشده است. در این پژوهش شاخص‏ های موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت پی‏وی‏سی صبا در قالب سه بعد پایداری (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و 15 شاخص فرعی شناسایی و بعد از انجام مقایسات، بعد اقتصادی به عنوان مهم‏ترین بعد پایداری موثر بر انتخاب تامین کنندگان و عوامل قیمت پیشنهادی، میزان بازیافت و میزان کارکنان آموزش دیده نیز به عنوان مهم ترین عوامل فرعی شناخته شده اند. سپس به مقایسه و اولویت بندی شش تامین‏ کننده سازمان پرداخته شد که شرکت همپار بالاترین اولویت را در میان تامین کنندگان کسب کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070562 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!