بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی

پیام:
چکیده:
تونل به عنوان یکی از مهمترین عناصر ساخت دست بشر محسوب می شود که نقش حیاتی و مهمی را در بخش های مختلف حمل و نقل در زندگی انسان امروز ایفا می کند حفر تونل در زمین های خاکی منجر به ایجاد جابه جایی های افقی و عمودی در اطراف تونل می گردد که این جابه جایی ها می تواند به سطح زمین رسیده و در نواحی شهری ، سازهای سطحی را دچار مشکل کند در حقیقت با حفرتونل ساختمان خاک دچار دست خوردگی شده که این مسئله نشستی در سطح زمین و همچنین تغییر مکان جانبی در پی های عمیق(شمع ها) ایجاد می کند. در این پژوهش سه مدل سازه- شمع- تونل به صورت سه بعدی و با استفاده از روش های عددی و به کمک نرم افزار سه بعدی Flac3D  مورد تحلیل قرار گرفته اند. هدفاین مقاله بررسی اثرات ساخت تونل بر  سازهای سطحی با حضور دیوار شمعی در حد فاصل سازه و تونل و بدون حضور دیوار شمعی در حد فاصل سازه و تونل در دو حالت استاتیکی و دینامیکی است. تحلیل دینامیکی به صورت تاریخچه زمانی با استفاده از سه زلزله کوبه-نورثریج-لوماپریتا صورت گرفته است.در این پژوهش قرار دادن شمع در حد فاصل سازه و تونل سبب بهبودی عملکرد سازه سطحی شده و در نتیجه سبب کاهش نشست سازه سطحی می گردد، که این امر در حالت دینامیکی از تخریب کامل سازه جلوگیری می نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070575 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!