مدل مفهومی تنش برشی بستر در پل های تک دهانه محافظت شده با سنگچین

پیام:
چکیده:
وجود تکیه گاه های عمودی پل در مسیر رودخانه باعث ایجاد جریان های سه بعدی می شود و می تواند سبب ایجاد آبشستگی در محل پل ها گردد و در نهایت تخریب پل صورت می پذیرد. در مواردی که از پی های عمیق استفاده نمی گردد سطح آسیب پذیری افزایش می یابد. این نوع کوله ها اغلب برای پل های تک دهانه اجرا می شوند و اقدامات پیشگیرانه جلوگیری کننده از آبشستگی مانند پوشاندن بستر با مصالح مقاوم مثل سنگچین به عمل می آید. منظور از بررسی های حاضر ارایه مدلی مفهومی از تنش های برشی موضعی بستر وارد بر زبری بستر ناهمگون در دهانه پل است. سازگاری جریان با تغییر در زبری مصالح سنگچین نسبت به مصالح بستر منجر به افزایش تنش برشی بستر در مصالح بستر طبیعی محافظت نشده می گردد و در نهایت عمق آبشستگی تنگ شدگی بیشتر از حالت بدون حفاظت سنگچین خواهد گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070578 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!