مروری بر مطالعه عوامل موثر بر طراحی و ساخت جاده های جنگلی در ناحیه رویشی هیرکانی

پیام:
چکیده:

جاده ها در مدیریت جنگل ضرورتی انکارناپذیرند و بدون آنها امکان دستیابی به اهداف گوناگون مدیریتی و دسترسی دائمی به قسمت های مختلف جنگل وجود ندارد. اهداف اقتصادی، حفاظتی و خدماتی فقط با ساخت شبکه مناسبی از جاده های دسترسی به جنگل ممکن است. از آنجایی که جنگل های شمال کشور تنها منبع اصلی طبیعی برای تامین چوب مورد نیاز صنایع کشور می باشد، اهمیت این اهداف قابل توجه است. بنابراین اولین قدم در اجرای هر طرح جنگلداری، طراحی و احداث یک شبکه جاده با تراکم و درصد پوشش مناسب در منطقه مورد نظر می باشد. بدون جاده دسترسی به بیشتر تولیدات و خدمات جنگل ممکن نخواهد بود، البته لازم به ذکر است که ساخت جاده جنگلی بیشترین تاثیر را در عملیات بهره برداری جنگل دارد که موجب تخریب محیط زیست جنگل می شود. از طرفی جاده جنگلی به علت هزینه های سنگین مربوط به طراحی و احداث و نیز اثرات منفی بر محیط و حیات وحش دارای اهمیت ویژه ای است به همین دلیل در تمام مراحل تهیه پروژه و ساخت جاده های جنگلی سعی بر این است که شبکه جاده ای طراحی و ساخته شود که علاوه بر دسترسی آسان به تمام سطح جنگل، کمترین صدمه را به محیط زیست بزند. یکی از مواردی که در طرح ریزی جاده باید مدنظر باشد بحث چشم انداز توریست و تفریح می باشد که جاده ای کاملا مناسب می تواند به ظرفیت تفریحی مناسب بیا فزایند.  بدین صورت در طراحی جاده لازم است به حفظ زیبایی و تعادل اکولوژیک جنگل و حفظ تنوع زیستی و حفظ پایگاه های زیستی گونه های در معرض خطر و حفظ ماهیت نواحی حفاظتی شکارگاه ماهی گیری، دیگر تفریح گاه های محلی و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و نماسازی توجه گردد. روش مطالعه این تحقیق به صورت کیفی و با مرور منابع کتابخانه ای بوده است. مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که در طراحی شبکه جاده ای جنگل باید تمام جوانب را لحاظ کرد و تمام فاکتورهای تاثیرگذار از قبیل فیزیوگرافی، خاک شناسی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و عوامل اقتصادی-اجتماعی را جهت حفاظت و بهره وری بهینه مدنظر قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070579 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!