ارزیابی 360 درجه عملکرد مدیران و فرماندهان ناجا، کاربرد روش تصمیمگیری چند معیاره AHP

پیام:
چکیده:

هدف اصلی این پژوهش تعیین و براورد اولویتها و وزنهای نسبی هر یک از معیارها و عوامل تعیین شده در بعد عملکرد مدیریتی، شخصیتی، رفتاری و ارزشی- بینشی مدیران و فرماندهان ناجا و همچنین وزن (ضریب) هر یک از منابع ارزیابی در تعیین نمره کل عملکرد با استفاده از نظر مدیران و فرماندهان ناجا است؛ بدین منظور از نمونهای به حجم 482 تن از مدیران و فرماندهان ناجا از شورای اداری برخی استانهای کشور و تمامی پلیسهای ستاد فرماندهی ناجا درخواست شد که میزان اهمیت عاملها را به صورت مقایسه های زوجی روی یک طیف نه درجهای مشخص کنند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که ضریب عاملهای هر کدام از ابعاد عملکرد یکسان نیست و ترکیب نمره های عاملی از جمع ساده نمره های عاملها روشی صحیح نیست و ترکیب نمره های عاملها و اعمال ضریب در تعیین نمره کل ضروری است. لازم به ذکر است این تفاوت در رده های تخصصی نیز دارای تفاوتهای مشهودی است. نتایج تحلیل کل رده های ناجا گویا است که عامل برنامهریزی و تصمیمگیری با وزنی برابر 236/0 مهمترین عامل بعد مدیریتی، عامل خلاقیت و انعطافپذیری با وزنی برابر 34/0 مهمترین عامل بعد شخصیتی، عامل امانتداری با وزنی برابر 217/0 مهمترین عامل بعد رفتاری، عامل پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی با وزنی برابر با 566/0 مهمترین عامل بعد ارزشی- بینشی است. همچنین به استناد نظر خبرگان مهمترین منبع ارزیابی در سازمان ناجا مقام مافوق، و ارزیابی فرد از عملکرد خود از کمترین اهمیت برخوردار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070853 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!