نقش مدیریت در مقابله با فساد

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف - هدف این مقاله بررسی نقش مدیریت در ایجاد فرهنگ سازمانی مبارزه با فساد در سازمانهای اعمال قانون است. تاکید مقاله بر جنبه های سازمانی فساد و نگرش مدیران در مورد شیوه های مبارزه با فساد است.
طرح پژوهش - در این پژوهش از داده های کیفی سازمانهای اعمال قانون در کشور استونی استفاده شده است. مصاحبه هایی مفصل از مدیران ارشد سازمانهای اعمال قانون در استونی به عمل آمد.
یافته - یافته ها نشان می دهد که نگرش مدیران می تواند باعث کم اهمیت انگاشتن مبارزه با فساد در فرهنگ سازمانی شود. در این مطالعه موانع مبارزه با ضد فساد بررسی می شود. نتایج نشان می دهد میزان مقاومت افراد به فساد تا حدودی بستگی دارد به اطلاع آنها از روندها و جریمه های قانونی. روش های کنترلی و نظارتی بهترین روش مبارزه با فساد است.
کاربردهای عملی - این مطالعه به فهم عواملی کمک می کند که باعث شکست سیاستهای ضد فساد می شود. با شناسایی این موارد می توان برای فعالیتهای درمانی و خود- ارزشیابی اقدام کرد. مدیران برای مبارزه با فساد می توانند از روش های ارزش محور استفاده کنند.
اصالت / ارزش - این مطالعه به درک کلی از نگرش مدیریتی و رابطه آن با فساد در سازمان میافزاید و این برای بهبود درک نظری ما از فساد در سازمانها و کمک به رویکرد مبتنی بر ارزش به فساد مهم است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070874 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!