تاثیر کودهای آلی و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و موسیلاژ گاوزبان (Borago officinalis)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست، کمپوست گرانوله و قارچ مایکوریزا بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاوزبان آلمانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل های آزمایش شامل کودهای آلی در 5 سطح (صفر، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست، 3 و 6 تن در هکتار کمپوست گرانوله) و قارچ مایکوریزا در دو سطح (بدون کاربرد و کاربرد گونه Glomus mosseae) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد سرشاخه گل دار و شاخص سطح برگ، مربوط به تیمار 10 تن در هکتار ورمی کمپوست به همراه مایکوریزا بود. همچنین بالاترین تعداد شاخه در بوته، درصد موسیلاژ، ارتفاع بوته و وزن هزاردانه در تیمار 10 تن در هکتار ورمی کمپوست مشاهده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای آلی و مایکوریزا می تواند باعث افزایش شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه، وزن هزاردانه، بهبود عملکرد سرشاخه گل دار، عملکرد زیستی و درصد موسیلاژ در گیاه گاوزبان آلمانی شود؛ در نتیجه می توان با استفاده بهینه از نهاده های آلی و زیستی نسبت به تولید سالم گیاه گاوزبان اقدام نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
561 -570
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070893 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!