بررسی کاربرد اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک بر متابولیسم گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف ارزیابی اثر اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک در رژیم های مختلف تنش شوری با نمک کلرید سدیم (NaCl)، روی تغییرات متابولیکی برگ گیاه توت فرنگی از دو رقم ʼکردستانʻ و ʼکوئین الیزاʻ در قالب طرح کاملا تصادفی به انجام رسید. کاهش اثرات نامطلوب تنش ناگهانی نمک کلرید سدیم و تنش شوری تدریجی با NaCl با افزایش مقدار فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل مشاهده شد. اسید آبسایزیک و اسید جاسمونیک باعث افزایش معنی دار مقدار کل پروتئین محلول در برگ های رقم ʼکردستانʻ در شرایط بدون تنش و تنش تدریجی NaCl شدند. نقش اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک در افزایش اسید آسپارتیک در تنش تدریجی NaCl قابل مشاهده بود. تنش ناگهانی NaCl افزایش معنی دار تیروزین را القا کرد و کاربرد هر دو هورمون سبب افزایش مقدار اسیدهای آمینه آسپاراژین، آلانین، هیستیدین و GABA شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک، هورمون های مهم تنش هستند و کاربرد اسید آبسایزیک و غلظت های مختلف اسید جاسمونیک، باعث فعال سازی مکانیزم دفاعی گیاه توت فرنگی در برابر تنش شوری می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
595 -607
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!