اثر محلول‎‏پاشی برگی براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو رقم توت‏فرنگی تحت تنش شوری در شرایط کشت بدون خاک

پیام:
چکیده:

به خاطر کمبود منابع آب شیرین، این پژوهش با هدف تعیین دامنه تحمل شوری توت‏فرنگی رقم‏های ʼ پاروسʻ و ʼ آروماسʻ و نقش احتمالی براسینواستروئید در تخفیف اثر منفی شوری برنامه‏ریزی شد. در این پژوهش محلول پاشی برگی با 24- اپی براسینولید (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح شوری (0، 20، 40 و60 میلی‏مولارکلرید سدیم) به‏صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آبکشت در گلخانه‏ اجرا شد. نشاهای ریشه‏دار در گلدان‏های پلاستیکی چهار لیتری حاوی محیط کشت پرلایت و کوکوپیت (1:1) کشت شدند. نتایج نشان داد که شوری به طور معنی‏داری باعث کاهش عملکرد گیاه گردید، در غلظت 60 میلی‏مولار حدود 44 درصد کاهش عملکرد در گیاهان تحت تنش شوری مشاهده شد. کاربرد براسینواستروئید در غلظت‏های 5/0 و 1 میلی‏گرم در لیتر توانست اثر منفی شوری بر کاهش عملکرد را کاهش دهد. همچنین باعث افزایش سطح برگ، وزن خشک شاخساره، ریشه و عملکرد گردید. بنابراین، براساس نتایج به‏دست آمده در این پژوهش استفاده از تیمار براسینواستروئید با غلظت‏های 5/0 و 1 میلی‏گرم در لیتر، راهکاری مناسب در جهت حل مشکلات ناشی از تنش شوری می‏باشد و رقم ʼآروماسʻ نسبت به تنش شوری و محلول‏پاشی با براسینواستروئید پاسخ بهتری نسبت به رقمʼپاروسʻ نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
697 -707
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070903 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!