بررسی دیدگاه زعفران کاران درخصوص تغییرات اقلیم و استراتژی های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)

پیام:
چکیده:

تغییرات آب و هوایی، یکی از جدی ترین چالش های زیست محیطی است و اثرات طولانی مدت آن می تواند عواقب جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. بخش کشاورزی یکی از بخش های آسیب پذیر نسبت به تغییرات آب و هوایی است. در همین راستا این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر به کارگیری استراتژی های سازگاری از سوی زعفران کاران تربت حیدریه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و مدل لاجیت و پرسشنامه پنج بخشی پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 380 پرسشنامه از زعفران کاران تربت حیدریه در سال 1397 جمع آوری گردید. نتایج توصیفی مطالعه نشان داد که اکثر زعفران کاران به افزایش دما، کاهش بارندگی و ظهور خشکسالی و سرمازدگی معتقدند. کاهش ذخیره آب، کاهش عملکرد محصول زعفران، کاهش صرفه اقتصادی، بیکاری و مهاجرت از جمله پیامدهای تغییرات اقلیم در تربت حیدریه می باشد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، 63 % از زعفران کاران، حاضر به استفاده از استراتژی های سازگاری هستند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیر های تجربه کشاورزی، اندازه زمین، دسترسی به اعتبارات، خدمات ترویج، در معرض رسانه ها و تحصیلات بر احتمال انتخاب استراتژی های سازگاری تاثیرگذار است. درحالی که متغیر های سطح مکانیزاسیون و شغل جانبی تاثیر معناداری بر احتمال انتخاب استراتژی های سازگاری نداشته است، بنابراین سیاست های دولت باید اعتماد لازم را برای اعطای تسهیلات بانکی به زعفران کاران فراهم آورد تا زعفران کاران بتوانند توانایی و انعطاف پذیری خود را برای مدیریت منابع آب، خاک و سایر نهاده ها در پاسخ به تغییرات آب و هوا سازگار نمایند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
551 -562
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071022 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!