مطالعه فعالیت مهارکنندگی آنتی اکسیدان ریبوفلاوین در حضور نور خورشید

پیام:
چکیده:
مقدمه
رادیکال های آزاد، محصولات جانبی طبیعی سوخت و ساز بدن به شمار می روند که در حضور آنتی اکسیدان ها اثر این رادیکال های آزاد خنثی شده و آسیب های ناشی از آنها کمتر می شود. یکی از آنتی اکسیدان های طبیعی ریبوفلاوین می باشد که در بیشتر مواد گیاهی و حیوانی وجود دارد. مولکول ریبوفلاوین یک ماده حساس به نور نیز هست که از طریق واکنش فوتوشیمیایی باعث ایجاد تغییر شیمیایی در مولکول های مجاور می شود. خاصیت آنتی اکسیدانی ریبوفلاوین متاثر از تابش نور بوده و حساسیت آن به نور باعث بازده بیشتر خاصیت آنتی اکسیدانی آن می شود.
مواد و روش ها
در این پژوهش چهار پارامتر مهم شامل دما، غلظت ریبوفلاوین، زمان و تابش دهی نور بر خاصیت آنتی اکسیدانی ریبوفلاوین مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، فعالیت آنتی اکسیدانی ریبوفلاوین بر اساس فعالیت مهار رادیکال آزاد پایدار دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis تعیین شد.
یافته ها
فعالیت آنتی اکسیدان ریبوفلاوین با افزایش غلظت در گستره غلظتی 7/0-4/0 میلی مولار بیشتر شد. در حضور نور خورشید فعالیت آنتی اکسیدانی ریبوفلاوین به گونه ای است که رادیکال آزاد DPPH را به طور کامل مهار می کند. همچنین در گستره دمایی به کار رفته، با افزایش دما فعالیت آنتی اکسیدان در مهار رادیکال آزاد شدیدتر شده است. از نظر سینتیکی، واکنش مهار رادیکال آزاد DPPH با استفاده از معادله سینتیک مرتبه یک توصیف شد.
نتیجه گیری
با توجه به مطالعه انجام شده ریبوفلاوین به عنوان یک ماده حساس نوری دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای در مهار رادیکال آزاد DPPH در حضور نور خورشید می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071032 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!