تحلیل آسیبهای روانی در گلستان و بوستان سعدی

پیام:
چکیده:

انعکاس علم روانشناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریهای نوین روانشناسی یکی مباحث میانرشتهای است. در این مقاله به برخی از آسیبهای روانی موجود در گلستان و بوستان سعدی با نظر به علم روانشناسی امروز پرداخته شدهاست. هدف از پرداختن به برخی از مشکلات روانی و اخلاقی رایج ، موضوع مقاله این است که با مراجعه به متون ادبی در جامعه بررسی گردد. به نظر میرسد که سعدی سعی دارد تا در قالب حکایات برای بهبود روابط و رفتارهای انسانی، راهکارهایی را ارائه کند. این پژوهش نشان میدهد که سعدی از مهارتهای روانشناسی آگاهی داشته و آنها را با تصویرپردازی عاطفی به مخاطب خود ارائه کرده است، و برخی از این نظریات با نظریه ها و مهارتهای ارائه شده از جانب روانشناسان عصر حاضر مطابقت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -319
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071050 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!