بررسی سبکی و محتوایی منظومه حماسی- تاریخی: شاهنامه نادری اثر میرزا محمد علی طوسی(فردوسی ثانی)

پیام:
چکیده:

پرده برداشتن از آثار ناشناخته و کشف ذخایر فرهنگی گذشتگان و بررسی همهجانبه این آثار از وظایف اصلی محققان این مرز و بوم است. یکی از این آثار شاهنامه نادری، منظومهای حماسی-تاریخی است که محمد علی طوسی، آنرا در موضوع زندگی و فتوحات نادرشاه در بیت سروده است. در این مقاله 5343 اوایل قرن دوازدهم هجری قمری در بحر متقارب و در که به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی نوشته شده است به بررسی سبکشناسی این اثر پرداختهایم. هدف اصلی این مقاله بررسی و تعیین ویژگیهای سبکی در شاهنامه نادری است. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاهنامه نادری از آثار دوران بازگشت محسوب میشود که محتوای آن بیان حوادث و رخدادهای تاریخی دوران نادرشاه و دارای ویژگیهای سبک خراسانی از قبیل:واژگان قدیمی، کاربرد افعال در شکل کهن، استفاده از تشبیهات مفرد و حسی و... است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -362
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071055 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!