بررسی میزان حذف COD محلول از فاضلاب حاوی روغن زیتون به روش انعقاد الکتریکی: مطالعه مدلهای سینتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

فاضلاب صنایع تولید روغن زیتون حاوی مقادیر قابل توجه روغن می باشد که در صورت تخلیه در سیستم تصفیه فاضلاب، مشکلات جدی را برای آن ایجاد می نماید؛ بنابراین قبل از هر اقدامی می بایست روغن موجود در فاضلاب، حذف و جداسازی شود. روش های متعددی برای حذف روغن وجود دارد. با توجه به موارد بیان شده، در مطالعه حاضر کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش COD (Chemical Oxygen Demand) محلول در فاضلاب مصنوعی حاوی روغن زیتون بررسی گردید.

روش کار

در این مطالعه از الکترودهای آهن و گالوانیزه استفاده شد. در مرحله اول ، مقادیر بهینه از چگالی جریان ، pH اولیه و غلظت الکترولیت تعیین شد. پس از آن ، اثر زمان تغییرات در خوردگی الکترود، ولتاژ، کاهش غلظت COD و مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل های سینتیکی درجه 1، درجه 2 و وبر موریس (WeberMorris) برای دو الکترود بررسی گردید.

یافته ها

حداکثر راندمان حذف COD محلول برای الکترودهای آهن و گالوانیزه در دانسیته جریان 12/5 میلی آمپر بر سانتی متر مربع، غلظت الکترولیت 400 میلی گرم بر لیتر، pH اولیه 7 و زمان واکنش 60 دقیقه، بیش از 99 درصد به دست آمد. انرژی الکتریکی مصرفی در این شرایط برای این دو الکترود به ترتیب معادل 28/5 و 46/25 کیلووات ساعت بر متر مکعب ارزیابی شد نتایج مطالعه سینتیکی نشان دادند بیشترین ضریب همبستگی برای هر دو الکترود مربوط به مدل شبه درجه دو می باشد.

نتیجه گیری

الکترود گالوانیزه با وجود کارایی بهتر نسبت به الکترود آهن در کاهش غلظت COD محلول، انرژی الکتریکی بیشتری را مصرف می نماید؛ بنابراین می بایست با توجه به هدف، نوع الکترود را انتخاب نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071132 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!