بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر همدان سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بیماری های قلبی- عروقی با روندی صعودی مهم ترین عامل مرگ در کشورهای توسعه یافته می باشند؛ از این رو شاخص های اپیدمیولوژیک در مقوله مرگ و میر از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اپیدمیولوژی مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1396 انجام شد.

روش کار

پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر از نوع مطالعات گذشته نگر می باشد که در آن اطلاعات بیماران فوت شده به مدت یک سال در بخش های مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های بعثت و فرشچیان قلب شهر همدان به روش سرشماری و با استفاده از چک لیست پژوهشگرساخته از پرونده پزشکی بیماران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS 21 مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

این مطالعه نشان داد از میان 3446 بیمار پذیرش شده در بخش مراقبت های ویژه قلبی، 191 بیمار فوت کرده بودند که بیشترین مرگ و میر در دهه ششم زندگی به بعد و در میان زنان متاهل، شهرنشین، با سطح تحصیلات و درآمد پایین با سابقه پرفشاری خون و اختلالات لیپدی و بدون سابقه خانوادگی بیماری قلبی، مصرف دخانیات و ابتلا به دیابت، رخ داده بود. بر مبنای نتایج شایع ترین بیماری زمینه ای، اختلالات تنفسی ((24/6 درصد) 47 مورد) و شایع ترین بیماری قلبی- عروقی، انفارکتوس میوکارد ((34/6 درصد) 66 مورد) بود.

نتیجه گیری

مبتلایان به بیماری های قلبی- عروقی با گروهی از عوامل خطر مختلف که شانس ابتلا به این بیماری ها را افزایش می دهند، مواجه می باشند؛ از این رو به نظر می رسد که لازم است برنامه ریزی های بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها، از راه های مختلف مانند رسانه های اجتماعی بر آموزش و ارتقای سطح آگاهی جامعه متمرکز شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071134 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!