بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بررسی کیفیت آب گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب شرب می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS (Iranian Water Quality Index Software) در سال 1397 می باشد.

روش کار

در پژوهش حاضر 234 نمونه از منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف شهرستان گرفته شد و 20 پارامتر فیزیکوشیمیایی در آن ها بررسی گردید. بررسی کیفیت آب شرب و رتبه بندی کیفی آن توسط نرم افزار IWQIS و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 20 صورت گرفت.

یافته ها

نتایج نشان دادند که از کل نمونه های آب آشامیدنی، تنها حدود 1 درصد خارج از بازه استاندارد کیفیت آب آشامیدنی قرار داشتند. همچنین از مجموع نمونه ها، 9/2 درصد در کل جامدات محلول، 14/5 درصد در منیزیم، 8/6 درصد در کلر، 0/4 درصد در نیترات، 42/1 درصد در سدیم و 97 درصد در فلوراید خارج از بازه استاندارد 1053 ایران بودند.

نتیجه گیری

متوسط شاخص کیفی آب آشامیدنی در شهرستان تربت حیدریه با میانگین 46/76 در محدوده عالی به دست آمد که بدون در نظرگرفتن فلوراید آب می باشد. بیشترین تعداد نمونه های خارج از بازه استاندارد نیز در فصل پاییز مشاهده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071138 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!