تاثیر سیاست های انرژی آمریکا بر قیمت نفت خام

پیام:
چکیده:

امروزه نفت به عنوان یک کالای استراتژیک درصحنه بین المللی مطرح است. سهم قابل توجه نفت در درآمدهای کشور و تاثیر پذیری آن از سیاست های بازیگران اصلی بازار، سبب گردیده تا بررسی آثار سیاست های آنها بر قیمت نفت یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی انرژی باشد. شناخت سیاست های حوزه انرژی بازیگران مهم بازار نفت می تواند نقش بسزایی در خنثی نمودن اثرات نامطلوب سیاست های آنها بر کشور داشته باشد. هدف اصلی این مقاله، مطالعه تاثیر سیاست های دولت کنونی آمریکا، به عنوان بازیگر موثر بازار نفت، بر قیمت نفت خام شاخص، طی دوره زمانی 2018- 2017 می باشد. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی که در برگیرنده متغیرهای قیمت آتی نفت خام شاخص، نسبت تولید به مصرف نفت در آمریکا، شاخص دلار آمریکا، شاخص داو جونز و نسبت موجودی نفت آمریکا به خوراک پالایشگاه ها است، در نظر گرفته شد و با استفاده از رهیافت  GARCHبرآورد گردید. نتایج نشان می دهند تغییرات شاخص داوجونز تاثیرات قابل توجهی بر روی قیمت نفت خام داشته است. همچنین، افزایش تولید نفت آمریکا سبب کاهش قیمت نفت خام شاخص این کشور نسبت به سایر نفت خام های شاخص، نظیر بازار اروپا شده و در نهایت، نتایج حاکی از آن هستند که سیاست های ترامپ از طریق افزایش تولید نفت و بهبود شاخص داوجونز، سبب تثبیت قیمت نفت در محدوده مد نظر آمریکا گردیده است. سیاست های حوزه انرژی دولت ترامپ با توجه به رونق صنعت نفت و توسعه نفت شیل به طور عمده بخش عرضه نفت را متاثر نموده و از این طریق تاثیرگذاری بر عرضه نفت موجب جریان کاهش قیمت نفت در بازار گردیده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -211
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071175 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!