تعیین تاثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت مناطق مرزی (مورد: خراسان جنوبی)

چکیده:
کشور جمهوری اسلامی ایران در همسایگی شرقی خود با بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان هم مرز می باشد،   و با توجه به این که قاچاق و صدور مواد مخدر از طریق خاک ایران به اروپا صورت می پذیرد باعث شده تا همواره، از این جهت علیرغم تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی، بیشترین آسیب های امنیتی و انتظامی را متحمل شود. در این راه استان خراسان جنوبی با توجه به موقعیت همسایگی با کانون اصلی و تقریبا مطلق مواد مخدر در جهان باعث شده از یک موقعیت خاص ترانزیت مواد مخدر برخوردار شود و یکی از گذرگاه های اصلی عبور و ترانزیت مواد مخدر باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت استان خراسان جنوبی می باشد؛ که با روش همبستگی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای انجام شده و برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از آزمون T  تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تولید مواد مخدر در افغانستان پس از سالهای 2001 رو به افزایش بوده و عمده تولید در مجاورت مرزهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صورت پذیرفته است که بر قلمرو نفوذ و حاکمیت طالبان و گروه های تروریستی منطبق می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد قاچاق مواد مخدر باعث افزایش ترددهای غیر مجاز قاچاقچیان و اشرار، تعداد معتادان و زندانیان در ارتباط با مواد مخدر در سطح استان شده و بر امنیت این استان اثرگذار بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071203 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!