بررسی سندی همکاری محمود پناهیان، جاسوس کا. گ. ب با حزب و دولت بعثی عراق در دوران پهلوی دوم

نویسنده:
چکیده:

مقاله حاضر به بررسی سندی همکاری محمود پناهیان، جاسوس کا. گ. ب، با حزب و دولت بعثی عراق در دوران پهلوی دوم می پردازد. در این دوره تاریخی، نقش پناهیان در تشکیل ارتش ملی آذربایجان، جاسوسی او برای کا گ ب، همکاری او با گروه‌های چریکی داخل کشور، همکاری با حزب بعث، فعالیت در رادیو بغداد و تلاش او در رسانه‌های عراق برای تفرقه‌افکنی میان اقوام ایرانی مورد بررسی قرار‌‌ می‌گیرد. ‌‌سوال اصلی پژوهش این است که محمود پناهیان در بین سال‌های 1357- 1324 چه فعالیت‌های سیاسی‌ای داشته است؟ داده‌های پژوهش به روش کتابخ‌آن‌های و مطالعه اسنادی جمع‌آوری شده است. در بخش کتابخ‌آن‌های متون مربوط به فرقه ‌‌دمکرات آذربایجان و خاطرات اعضای حزب توده مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش مطالعات اسنادی، اسناد ‌‌موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی بررسی و تحلیل شده است. براساس نتایج پژوهش، فعالیت‌های سیاسی محمود پناهیان در ایران، شوروی و عراق هیچگاه مستقل نبوده است.‌ اقدام‌های او بازتابی از دستورالعمل‌های دریافتی از جانب شوروی و حزب بعث بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071266 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!